Systém rekuperace

Co to je rekuperace se zpětným ziskem tepla?

Jedná se o ucelený systém řízeného rovnotlakého větrání budov. Při větrání navíc dochází ke zpětnému ohřevu vzduchu, čímž se až o 90 % snižují tepelné ztráty při větrání. Samotné větrání má zcela zásadní vliv na zdravé prostředí uvnitř objektu.

Proč zvolit, rekuperaci - řízené větrání?

Dnešní domy jsou již ve standardu stavěny z kvalitních stavebních a izolačních materiálů, nedochází tak k přirozenému provětrání budov. Vzduch je základní životní potřebou a bez častého větrání není možné dosáhnout zdravého prostředí. Neprovětráváním takto izolovaných prostor pak dochází ke kondenzacím vlhkosti a tvorbě plísní. Pokud větráme pouhým otevřením oken, zajistíme výměnu vzduchu především v blízkosti okna, což je nedostatečné. Navíc bychom měli větrat každou hodinu. Při větrání okny se do obytných prostor rovněž dostává prach a hluk z venku. Z ekonomického hlediska jsou pak nezanedbatelné velké tepelné ztráty.

 

U jakých objektů se řízené větrání využívá?

Přívod čerstvého vzduchu je důležitý pro všechny objekty. Rekuperace se instalují do rodinných domů, bytů, penzionů, mateřských škol.

Co je u řízeného větrání důležité?

Důležitý je především správný návrh, tedy aby bylo zajištěno dostatečné množství přivedeného a odvedeného vzduchu z objektu v závislosti na charakteru místností a počtu osob, které se v něm pohybují. Důležitá je také nízká hlučnost větrací jednotky  minimalizace tepelných ztrát větráním. Při správném provedení celého systému dochází k tichému, úspornému a řízenému větrání celého objektu.

Jak funguje zpětný zisk tepla?

Úspora zpětným návratem tepla do větraných prostor je zajištěna ve výměníku, kde je přiváděný vzduch ohříván vzduchem odcházejícím z objektu.

Jak a kdy se systém instaluje?

Realizace se prování ve dvou etapách. Potrubní části systému se instalují při hrubé stavbě nebo rekonstrukci. Pro potrubní rozvod se využívá podhledů, v některých případech je možné instalovat potrubí do podlah. Osazení jednotky a ventilů se většinou realizuje před nastěhováním.

Napište nám